Filterschijven voor schotelrotatiefilters

Filterschijven voor schotelrotatiefilters worden overeenkomstig de procesparameters en klantenwensen geproduceerd. De verschillende te gebruiken filterweefsels zijn sinds lang getest en bereiken ook onder moeilijke thermische en chemische omstandigheden goede standtijden en filtratieresultaten en hebben een goed losvermogen voor het gemakkelijk afvallen van de filterkoek.