Reiniging

Als speciale service bieden wij de regeneratie van gebruikte filterslangen, filterzakken en filterpatronen aan. De reiniging vindt op de meest behoedzame manier in een droog- en/of nat proces, zonder dat stoffen of slib in het milieu terechtkomen. Het waswater wordt op milieuvriendelijke manier gewonnen en gerecycled.

Vanzelfsprekend controleren wij de filterelementen en repareren opgetreden slijtage zoals gaten en schuurplekken, in zoverre dit mogelijk is. Voordat een filterset wordt gereinigd, adviseren wij een gratis testreiniging van 2 tot 3 filterelementen, om vast te kunnen stellen, of het reinigingsresultaat naar uw tevredenheid zal zijn.

Reiniging is alleen mogelijk, in zoverre het niet-giftige vervuilingen betreft.