Filterslangen • Filterzakken • Filterpersdoeken • Accessories
Logo WOKU-Filtermedien GmbH & Co. KG Logo Bad Lauchstädter Filtermedien GmbH & Co. KG Logo WOKU Baltica Bendra Lietuvos-Vokietijos UAB Logo WOKU POLSKA Sp. z.o.o.
Logo Bad Lauchstädter Filtermedien GmbH & Co. KG Logo WOKU Baltica Bendra Lietuvos-Vokietijos UAB Logo WOKU POLSKA Sp. z.o.o.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

1. Inhoud van de online-aanbieding
De auteur neemt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de gegeven informatie. Verantwoordelijkheidsaanspraken ten opzichte van de auteur, welke betrekking hebben op schaden van materiële of ideële aard, die door gebruik of niet-gebruik van de informatiegegevens resp. door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie werden veroorzaakt, zijn fundamenteel uitgesloten, in zoverre aan de kant van de auteur geen sprake is van te bewijzen opzet of grove nalatigheid in nakoming. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt het recht, delen van de pagina’s of de totale aanbieding zonder aparte aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie periodiek of definitief te beëindigen.

2. Verwijzingen en koppelingen
Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere webpagina’s ("Hyperlinks"), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, zal een verantwoordelijkheidsverplichting uitsluitend in werking treden, als de auteur bekend is met de inhoud en het voor hem technisch mogelijk was en redelijk was, het gebruik in geval van illegale inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk, dat op het moment van het instellen van de koppeling geen illegale inhoud op de gekoppelde pagina's herkenbaar was. De auteur heeft generlei invloed op de actuele en toekomstige vorming, de inhoud of het auteursrecht van de gekoppelde/verbonden pagina's. Daarom distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van elke inhoud van alle gekoppelde/verbonden pagina’s, die na het instellen van de koppeling werden gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen de eigen internetaanbieding ingestelde koppelingen en verwijzingen voor externe bijdragen in door de auteur ingerichte gastboeken, discussieforums, koppelingsmappen, mailinglijsten en in alle andere vormen van gegevensbanken, op welke inhoud externe schrijftoegangen mogelijk zijn. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schades, die door het gebruik of niet-gebruik van een dergelijke aard van gegeven informatie ontstaan, is alleen de aanbieder van de pagina verantwoordelijk, naar wie wordt verwezen, niet diegene, die via koppelingen alleen verwijst naar de betreffende publicatie.

3. Auteursrecht en handelsmerkrecht
De auteur tracht, in alle publicaties de auteursrechten van de toegepaste afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten op te volgen, door hem zelf gemaakte, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of op licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten terug te grijpen. Alle binnen de internetaanbieding genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onderworpen aan niet beperkende bepalingen van het betreffende geldige handelsmerkrecht en de bezitrechten van de desbetreffende ingeschreven eigenaars. Alleen door het enkel noemen is niet het besluit te trekken, dat handelsmerken niet door rechten van derden zijn beschermd! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten geldt alleen voor de auteur van de pagina’s. Het kopiëren of gebruik van zulke grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of geprinte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Rechtsgeldigheid van deze verantwoordelijkheidsuitsluiting
Deze verantwoordelijkheidsuitsluiting is als onderdeel van de internetaanbieding op te volgen, vanuit welke naar deze pagina werd verwezen. In zoverre delen of individuele formuleringen van deze tekst niet meer, of niet meer volledig overeen zouden komen met de geldende rechtspositie, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en hun geldigheid daarvan onaangetast.