Filter bags • Filter pockets • Filter press cloths • Filter accessories
Logo WOKU-Filtermedien GmbH & Co. KG Logo Bad Lauchstädter Filtermedien GmbH & Co. KG Logo WOKU Baltica Bendra Lietuvos-Vokietijos UAB Logo WOKU POLSKA Sp. z.o.o.
Logo Bad Lauchstädter Filtermedien GmbH & Co. KG Logo WOKU Baltica Bendra Lietuvos-Vokietijos UAB Logo WOKU POLSKA Sp. z.o.o.

WOKU Group Corporate video

Благодарим Ви за интереса към WOKU Group. Тук може да видите актуалния ни фирмен клип, в полето долу може да изберете една от 5-те езикови версии на уебсайта ни.